Gerçek Tarafsız Güçlü Haber

Meclis'i bu hafta yoğun bir gündem bekliyor

Meclis, zeytin sahalarının yatırıma açılması ile ilgili düzenlemeyi de içeren önemli konular için mesai yapacağı yoğun bir haftaya daha giriyor.


Meclis, zeytin sahalarının yatırıma açılması ile ilgili düzenlemeyi de içeren önemli konular için mesai yapacağı yoğun bir haftaya daha giriyor.
TBMM Genel Kurulu bu haftaki mesaisine CHP'nin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmelerle başlayacak.
Yarın yapılacak bu görüşmelerde; önerge sahibi bir milletvekili, AK Parti, CHP, HDP ve MHP gruplarından birer milletvekili ile Bakan Çelik konuşma yapacak.
Genel Kurulda, 13 Haziran Salı gününden itibaren ise tümü üzerindeki görüşmeleri başlayan, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesini öngören tasarı ele alınacak. Meclis, tasarı için normal mesai günleri olan 13-14-15 Haziran salı-çarşamba-perşembe günlerine ilave olarak 16 Haziran Cuma, 17 Haziran Cumartesi ve 18 Haziran Pazar günleri de toplanacak.
TBMM Genel Kurulu, çalışmalarını günlük programların bitimine kadar sürdürecek.
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'na göre, zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede, zeytinliklerin bitkisel gelişimini, çoğalmalarını engelleyecek, kimyasal atık oluşturacak, toz ve duman çıkaran tesis yapılamayacak ve işletilemeyecek.
Ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verebilecek, bu yetkisini gerektiğinde valiliklere devredebilecek.
Bu sahalarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile tarımsal işletmelerin yapımı, işletilmesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine bağlı olacak.
Düzenleme kapsamında yatırımları yapanlar, bu faaliyetlerini izin amacına uygun, çevre ve zeytinlik sahalarına zarar vermeyecek şekilde yürütecek, oluşabilecek zararı telafi edecek, kendilerine tahsis edilen yerleri tahsis süresi bitiminde eski vasfına getirecek.

Koruma Kurulu oluşturuluyor

Zeytinlik sahası bulunan her ilde valinin başkanlığında Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Maliye, Orman ve Su İşleri bakanlıklarının ildeki üst düzey temsilcileri, sanayi, ticaret odaları, sivil toplum örgütlerinin de yer alacağı 11 üyeli kurul oluşturulacak.
Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu, yatırım taleplerine ilişkin görüş bildirecek, zeytinlik sahaların geliştirilmesi, korunması, verimli kullanılmasına yönelik inceleme yapacak.
İzinsiz zeytin ağacı kesenler veya sökenlere, ağaç başına 4 bin lira idari para cezası verilecek.
Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin üretime yönelik elektrik kullanımlarından TRT payı alınmayacak.
Organize sanayi bölgeleri ile yerleşim alanları içerisinde bulunan sanayi siteleri yerleşim yeri dışına çıkarılabilecek. Organize sanayi bölgelerinin su, elektrik ve doğalgaz gelirleri haczedilemeyecek ve amacı dışında kullanılamayacak.

Komisyon, 2. maddeyi geri çekti

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu tasarının, "kamu yararı kararı alınan yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilebilmesine yönelik düzenlemeyi" içeren 2. maddesini komisyona geri çekmişti.
Komisyon, bu hafta gündem yaparak maddeyi görüşecek. Madde üzerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağına, yapılacaksa da nasıl bir değişiklik yapılacağına komisyondaki müzakerelerden sonra karar verilecek.
Tasarının görüşmeleri Genel Kurulda devam ettiği için, madde üzerinde komisyonda kararlaştırılan değişiklik, 2. maddenin görüşmeleri sırasında maddeye eklenebilecek.

Öztürk ve Sarıyıldız'ın "devamsızlık dosyaları"

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon bünyesindeki Hazırlık Komisyonu, "HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın 2016 yılı ekim, kasım ve aralık aylarında beşer birleşimi aşan devamsızlığı sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi konusunda, Anayasa'nın 84. ve TBMM İçtüzüğü'nün 138. maddeleri uyarınca gerekli değerlendirmenin yapılması için komisyona havale edilen Başkanlık Divanı kararını" görüşmek için salı günü toplanacak.
HDP'li Sarıyıldız'ın dosyasını görüşmek için Hazırlık Komisyonu kurulacak; Komisyon da hazırlayacağı raporunu Karma Komisyona sunacak.
Karma Komisyon ayrıca, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün devamsızlık dosyasına ilişkin komisyon bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonunun raporunu da görüşecek.
Bu Hazırlık Komisyonu, Anayasa'nın "milletvekilliğinin düşmesi" başlıklı 84. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, Öztürk'ün "izinsiz ve mazeretsiz olarak bir ay içerisinde beş birleşim TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılmadığını" tespit etmişti.

276 oyla milletvekilliği düşürülebiliyor

Anayasa'nın 84. maddesinin 4. fıkrasında, "Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam 5 birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir." deniliyor.
TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyonun, Öztürk ve Sarıyıldız'ın, "devamsızlıktan milletvekilliğinin düşürülmesi" yönünde karar vermesi durumunda dosya TBMM Genel Kurul gündemine gelecek. Genel Kurul da aynı yönde karar verirse, HDP'li Öztürk ve Sarıyıldız'ın milletvekilliği üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla (276) düşürülecek.

Diyanetten İslam dininde israfla ilgili sunum

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Gıda Bankacılığı Uygulamasının Araştırılması ve Yaygınlaştırılmasını İnceleme Alt Komisyonu 14 Haziran Çarşamba günü toplanacak.

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı; İslam dininde israf kavramı, zekat, infak ve yardımlaşmanın yeri, İslam fıkhı açısından gıda bankacılığı, İslam fıkhı açısından gıda bankası bağışçılarına sağlanan vergisel teşviklerin durumu, zekat kurumu açısından gıda bankacılığında toplama ve dağıtım faaliyetleri gibi konularda sunum yapacak.
Adalet Alt Komisyonu yarın toplanarak, Bölge Adliye ve Bölge İdari Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını görüşecek.
AB Uyum Komisyonu, çarşamba günü yapacağı toplantıda, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı'nı ele alacak.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu da çarşamba günü basına kapalı toplanacak.

Kaynak:TRTHABER

Yorum Gönder

Yorumunuz Moderatör onayından sor yayımlanacaktır.

MARI themes

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget